Memahami Asal Mula Manusia

Iseng-iseng melirik lagi beberapa tulisan ke belakang yang ada di folder milik sosok itu. Dan ternyata ada beberapa tulisan yang terpendam begitu saja dan belum dipublikasikan. Salah satunya adalah tentang asal mula manusia yang sudah pasti diketahui oleh kita semua. Namun tidak ada salahnya tulisan itu dipaparkan di sini.

Manusia Diciptakan dari Tanah

Asal mula manusia adalah salah satu bentuk nyata kekuasaan Sang Maha. Penciptaan manusia adalah keajaiban bagaimana Sang Maha saat pertama kali menciptakan manusia. Nabi Adam as. diciptakan oleh-Nya dari sebentuk tanah liat yang kemudian ditiupkan roh ke dalamnya (QS Shad, 38: 71-72).

Continue reading “Memahami Asal Mula Manusia”